hampa-event-orient

HAMPA-EVENT

PÅ ORIENT

15 – 16 maj kl. 08:30 – 17:00

Xpress Yourself! i stolt samarbete med House of Hemp, bjuder in till Hampa-Event på Orient i Smedstorp. Mat & dryck kommer från Österlenkryddor. Hampan som vi bygger med är närodlad och kommer från Österlenhampa.

Tvådagars hampakonferens där deltagarna erbjuds grundläggande teoretiska & praktiska kunskaper för att själva kunna bygga med hampakalk liksom grundläggande kunskaper om industrihampa. Arrangemanget är delvis finansierad av Region Skånes Miljövårdsfond.

Är du företag i byggbranschen som vill ge dig själv och/eller ditt team kompetensutveckling kring ett spännande, hållbart, förnybart, CO2-negativt och biobaserat byggnadsmaterial?

Är du privatperson som drömmer om att kunna bygga ditt eget drömhem? Behöver du tilläggsisolera, bygga ut, har du ett renoveringsobjekt?

Då är hampakalk det rätta byggnadsmaterialet!

Byggkursen ger en introduktion med både teori och praktik kring att bygga med hampakalk, även känd som hampabetong, inklusive hur man använder den vid renovering av gamla byggnader. Kursen är öppen för alla som är 16 år eller äldre. Riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig om konstruktion med hampakalk, oavsett om ni planerar eget projekt, är arkitekt, entreprenör eller bara vill få praktisk erfarenhet av olika sätt att använda materialet. Inga förkunskaper krävs, lämplig för både nybörjare och byggare.

Varmt välkomna!

Önskar Clara, Peter, Cherztin, Bitte & Marc

Osa senast 9 maj. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Mer info och press, kontakta Clara Norell, 0735 - 46 48 18, kontakt@xpressyourself.se

Anmäl dig här!

Program

Vi kommer få lyssna till svenska och internationella entreprenörer, forskare och tjänstepersoner som är engagerad i hampa som byggnadsmaterial liksom som livsmedel. Vi kommer få ta del av hampans historia, olika användningsområden liksom framtidsspaning. Panelsamtalmed byggindustrin, kommunala tjänstepersoner, forskare och politiker där vi undersöker viljan och förutsättningarna som krävs för att hampakalk ska bli ett självklart val av byggnadsmaterial i Sverige.

Båda eftermiddagarna vigs helt åt praktik. Tillsammans bygger vi bland annat en vägg i hampakalk. En av Europas främsta hampakalksbyggare Rémy Chorda kommer leda de praktiska byggmomenten. Rémy är grundare till Ecole Nationale du Chanvre.

Teori och praktik på byggkursen sker på engelska. Panelsamtalelt hålls på svenska.

OBS MEDTAG OÖMMA KLÄDER & SKOR. FÖR ER SOM INTE HAR MED EGNA SKYDDSGLASÖGON, ANSIKTSMASK OCH HANDSKAR KOMMER DET FINNAS PÅ PLATS OCH MÅSTE ANVÄNDAS.

onsdag 15 maj kl. 8:30 – 17:00

8:30
registrering & frukost från Österlenkryddor

9:00
Clara Norell, Moderator hälsar välkomna

9:10
Cherztin S Persåker, Österlenkryddor berättar om hampa liksom om den hampa-mat/dryck som deltagarna bjuds på och vilka hälsofrämjande effekter de har.

9:45
Peter Holmdahl, House of Hemp ger oss grundläggande förståelse för de viktigaste teoretiska och praktiska frågorna som ska beaktas när man bygger med hampakalk, både i nybyggnation och renovering.

10:40
FIKA & FRÅGOR

11:00 - 11.30
Thomas Jacobsson, Österlenhampa berättar om deras hampaodling och de hampabyggnadsmaterial de säljer liksom hur produktionen ser ut.

11:30 - 12:00
Remy Chorda berättar om sitt arbete från de hundratals byggnadsprojekt de genomfört med hampakalk som byggnadsmaterial. Därefter går vi in på hur eftermiddagens praktiska övning ser ut.

12:00 – 12:45
LUNCH från Österlenkryddor.

Hela eftermiddagen är praktiskt byggkurs.

torsdag 16 maj kl. 8:30 – 17:00

8:30
registrering & frukost

9:00
Moderator Clara Norell hälsar välkomna

9:10 - 10:00
Peter Holmdahl, House of Hemp fortsätter och fördjupar från gårdagens presentation.

10:00 – 10.40
Paulien Strandberg-de Bruijn, Tekn Dr, Lunds Tekniska Högskola berättar mer om sin forskning på LTH om hampakalk som byggnadsmaterial

10:40 - 11:00
FIKA & Frågor

11:00 – 11:45
Praktisk byggkurs fortsätter

11:45 – 12:30
LUNCH

12:30 – 14:45
Eftermiddag: Praktiskt byggkurs

14:45 – 15:00
FIKA

14:45 – 17:00
Fortsatt byggkurs för de som inte önskar lyssna på öppna presentationer och panelsamtal

torsdag 16 maj kl. 14:45 – 17:00

Öppen Hampa-Session - kostnadsfri del av konferensen som är öppen även för deltagare som inte går byggkursen

14:45 – 15:00
Fika & Registrering

15:00 Moderator Clara Norell hälsar välkomna – Q & A från gårdagens kurs

15:10 – 15:25
Industrihampaföreningen i Sverige presenterar sin verksamhet och vad det innebär att vara medlem

15:25– 15:40
Daniel Daviller, Tradical

15:40 – 15:55
Josephine Nellerup, Stadsbyggnadsstrateg, Malmö stad presenter hennes arbete med Lokal Färdplan

15:55 - 16.40
Panelsamtal - med byggindustrin, tjänstepersoner, forskare för att undersöka vilja och förutsättningar för att hampakalk ska bli ett självklart val som byggnadsmaterial

16:45 – 17:00
Konferensen avslutas med mingel och invigning av den färdigbyggda väggen. Under minglet kommer vi bland annat få se brandtest på hampakalksvägg liksom att Xpress Yourself! och House of Hemp presenterar kommande studieresa till Frankrike – besök av hampahus, stora byggkonstruktioner, kontorshotell

Syfte

Vi vill med detta samarrangemang skapa lyskraft och öppna upp för en lukrativ jordbruksgröda liksom bana väg för smarta material och innovativ produktutveckling. För att på så sätt skapa en mer hållbar utveckling, urbant som på landsbygd.

Syftet är att sprida kunskap om industrihampa som byggnadsmaterial. Att skapa medvetande kring ett ekologiskt material som har noll, i vissa fall negativt koldioxidavtryck när det används som byggnadsmaterial. Vi kommer även prata om hampa som livsmedel och de hälsomässiga fördelar som denna medicinalväxt har.

Syftet är att vidareutveckla och stimulera de hampanätverk som redan finns i Sverige idag med fokus på samverkan och affärsnyttan. Samt stimulera internationella relationer.

Syftet är även att arbeta praktiskt och lokalt med Agenda 2030 genom att implementera: -Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, - Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 13: Bekämpa klimatförändringen, Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Talare

Peter Holmdahl, House of Hemp

Cherztin S Persåker, Österlenkryddor

Paulien Strandberg-de Bruijn, Tekn Dr, Lunds Tekniska Högskola

Thomas Jacobsson, Österlenhampa

Christian Wilke, Arkitekt, Brunnshög, Lunds kommun

Josephine Nellerup, Stadsbyggnadsstrateg, Malmö stad

Remi Loren, Msc in Strategic Marketing & BBA Administration, Ekolution

Daniel Daviller, General Manager, Tradical

Mari Elfving, Ordf. Industrihampaföreningen i Sverige

Producent & Moderator: Clara Norell, Xpress Yourself!/NOHAK

Byggkurslärare

Hugo Wolf, grundare Biobyggarna

Rémy Chorda, grundare Ecole Nationale du Chanvre

Eric Watson, grundare Biobyggarna

Partnerskap

Detta är ett samverkansarrangemang som har samskapats med följande företag. Vi är mycket stolta och tacksamma över att vara delvis finansierad av Region Skånes Miljövårdsfond.

Samverkan

Vi är mycket tacksamma till följande verksamheter som på ett eller annat sätt bidrar till arrangemanget

Hitta hit!

För er som åker kommunalt, ni tar er till Smedstorp där vi hämtar er, detta avtalas i förväg. Buss 5 går från Lund C till Smedstorp. Pågatåg: Smedstorp station. För er som inte bor i Skåne rekommenderar har vi förbokat rum på Östangård Bed & Breakfast. Uppge ”House of Hemp” när ni bokar rum.

Kontakt

Clara Norell

0735 - 46 48 18

kontakt@xpressyourself.se