Kursmaterial

HAMPA-EVENT

PÅ ORIENT

15 – 16 maj kl. 08:30 – 17:00

Xpress Yourself! i stolt samarbete med House of Hemp, bjuder in till Hampa-Event på Orient i Smedstorp. Mat & dryck kommer från Österlenkryddor. Hampan som vi bygger med är närodlad och kommer från Österlenhampa.

Inlärningsmetoder och förväntat resultat

Kursen sprids över två dagar med en blandning av praktiska och teori sessioner, vilket återspeglar det faktum att byggare behöver ha en ordentlig förståelse av materialet samt goda praktiska färdigheter för att kunna använda hampakalk framgångsrikt All utrustning tillhandahålls för praktiska sessioner.

Efter kursens slut kommer deltagarna att:

  • Ha kunskaper om hampakalk-byggindustrin globalt.
  • Ha en grundläggande förståelse för de viktigaste teoretiska och praktiska frågorna som ska beaktas när man bygger med hampakalk, både i nybyggnation och restaurering.
  • Känna till problemen som berörs när man väljer ett hampakalk bindemedel.
  • Ha en god förståelse för den grundläggande metoden för att bygga med hampakalk.

  • Deltagarna kommer ha fått praktisk erfarenhet av:

  • Bygga en del av en nybyggd hampakalk vägg.
  • Applicera puts på hampakalk-väggen.
  • Isolerande med hampakalk i ett renoveringsobjekt.

Vi kommer få lyssna till svenska och internationella entreprenörer, forskare och tjänstepersoner som är engagerad i hampa som byggnadsmaterial liksom som livsmedel. Vi kommer få ta del av hampans historia, olika användningsområden liksom framtidsspaning.

Panelsamtal med byggindustrin, kommunala tjänstepersoner, forskare och politiker där vi undersöker viljan och förutsättningarna som krävs för att hampakalk ska bli ett självklart val av byggnadsmaterial i Sverige.
Båda eftermiddagarna vigs helt åt praktik. Tillsammans bygger vi en vägg i hampakalk. En av Europas främsta hampakalksbyggare Rémy Chorda kommer leda de praktiska byggmomenten. Rémy är grundare till École Nationale du Chanvre.

Teori och praktik på själva byggkursen sker på engelska, och panelsamtalen hålls på svenska.

Kursmaterial

Kursmaterial

HAMPAKALK - Tilläggsisolering på reveterade trähus och saltskadat tegelmurverk

Redaktörer – Kristin Balksten & Paulien Strandberg-de Bruijn
Slutrapport 2019

Tekn. Dr. Paulien Strandberg-de Bruijn som föreläser har skrivit ny antologi om hampakalk. Projektet Hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampa-kalk som avslutats under våren 2019 har nu gett ut en antologi om hampakalk. Antologin som både innehåller översikt i kombination med fördjupningar ger läsaren en bred bild av hampakalkens egenskaper. Isoleringsförmågor, materialet som brandskydd och dess akustiska egenskaper är bara några av alla aspekter som tas upp.